Privacy policy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving ‘GDPR’ in werking getreden.
Uw persoonlijke data zal hierdoor nog beter beveiligd en beheerd worden. Bij Langwater springen wij zorgzaam om met uw gegevens. Gegevens welke u ons verstrekt worden enkel gebruikt om u nu en in de toekomst te informeren over het project Langwater.
Wenst u niet meer op de hoogte gehouden te worden van ons project Langwater, gelieve dit ons te laten weten op info@langwater.be.

Privacy

Privacy beleid op het net Vlerick Group respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt of hierop reageert. In deze verklaring geven wij aan welke informatie Vlerick Group verzamelt en hoe wij die informatie zullen gebruiken. Verder staat in deze verklaring uitgelegd wat u moet doen als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie opgeslagen wordt of kenbaar gemaakt wordt aan derden. Tot slot informeren wij u in deze verklaring hoe u de persoonlijke gegevens, die u aan Vlerick Group meegedeeld heeft, kan nakijken, wijzigen of uitwissen.

Persoonlijke gegevens

Vlerick Group verzamelt alleen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De belangrijkste gegevens, die wij per individu kunnen verzamelen, zijn : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.a. De persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden verwerkt door Vlerick Group, Doorniksewijk 49 in 8500 Kortrijk. Met als doel deze te gebruiken voor administratieve- en marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om informatie over onze diensten persoonlijk op u af te stemmen, of om u relevante e-mails, nieuwsbrieven of post te sturen) of voor onderzoek. Overeenkomstig de ‘Privacywet’ heeft u het recht op inzage in uw gegevens en recht op verbetering. Behoudens verzet van u, kosteloos en op verzoek, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Bijkomende inlichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

Langwater

Stedelijk leven in het groen

Doorniksewijk 49, 8500 Kortrijk

info@langwater.be

  0473 32 64 64

 Follow us