Zichtassen

DreefDoor op weldoordachte plaatsen visuele relaties te leggen vanuit de bestaande en nieuwe woonomgeving naar het kwalitatieve, open landschap worden zichtassen gecreëerd die het glooiende landschap betrekken in de woonomgeving.
Op die manier wordt vermeden dat het open landschap alleen maar achter de woonomgeving gelegen is.
Twee cruciale zichtassen, namelijk de beekvallei en de dreef naar de hoeve Soubry worden versterkt.
BeekvalleiDe as van de beek vormt een groene open ruimte die uitmondt in het parkgebied achter het woongebied. Deze as wordt nog verder versterkt door de knotbomen langsheen de beek en de urban villa’s die in de as zijn ingeplant.

De toegangsweg naar de hoeve maakt deel uit van de dreefas. Deze toegangsweg ligt in het verlengde van de Baaistraat en vormt zo een duidelijke zichtas vanuit de bestaande woonomgeving naar het achterliggende gebied. De dreefas is vooral gericht op de zwakke weggebruiker.

zichtas