Woontypologie

Wonen is een basisbehoefte en een divers aanbod is de beste basis voor een gezonde sociale mix.
wonenDe vraag naar woningtypes is divers. Vele gezinnen met jonge kinderen zijn op zoek naar een goede ligging waar er voldoende groen aanwezig is en waar kinderen buiten kunnen spelen. Voor de ouders is dan weer het mobiliteitsaspect belangrijk alsook de mogelijkheid om op een veilige manier per fiets of openbaar vervoer het stadscentrum te kunnen bereiken.
Het zou echter een gemiste kans zijn Langwater monotoon in te vullen met een aanbod voor uitsluitend jonge gezinnen. Ook senioren of gezinnen met een minder klassieke invulling zijn op zoek naar huisvesting. Daarbij speelt het beschikbare budget een belangrijke rol. Het ontwerp van Langwater speelt hierop in. Door een verwevenheid van diverse typologieën en een grote variatie in gevelbreedtes aan te bieden komen alle doelgroepen aan bod.
wonenDe meeste woningen zijn grondgebonden en zijn dus voorzien van een voordeur op maaiveldniveau en een eigen tuin. In de beekvallei worden ook appartementen met een prachtige oriëntatie en uitzicht ondergebracht in een zestal urban villa’s, op maat van de omgeving. Een aantal van deze appartementen kunnen specifiek worden gericht op een senioren-publiek die in de nabije omgeving alle nodige faciliteiten voorhanden zullen hebben. Bovendien zijn zij een belangrijk doelpubliek voor de volkstuintjes in het parkgebied.

wonen Bepaalde woningtypes spelen in op betaalbaar wonen en op de noden van jonge mensen, alleenstaanden, mensen met een beperkt inkomen of mensen die op een andere wijze betaalbaar wensen samen te leven, via starterswoningen, cohousing of kangoeroewoningen. Op de grotere percelen lanceren we eveneens het concept van ‘wonen in bijgebouw’, waarbij in een bijgebouw een studio wordt gecreëerd voor een volwassen kind of een alleenstaande ouder die zelfstandig kan wonen en voor een aantal activiteiten gebruik maakt van de faciliteiten (berging, wasmachine,…) van het hoofdgebouw.

CIJFERS

Totaal aantal woongelegenheden: 431
 • grondgebonden woningen
 • 319 (= 74%)
      tweegevel: 124
     driegevel: 172
     viergevel: 23
 • Meergezinswoningen:
 • 112 (=26%)

  wonen