vervolg archeologisch onderzoek

07/10/2015
Op maandag 5/10/2015 werd gestart met een archeologische opgraving. Deze opgraving is een vervolg van een reeds uitgevoerd archeologisch proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd in maart 2014.