Masterplan

masterplan

Het masterplan vormt de basis voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

De belangrijkste resultaten worden hieronder opgesomd:

  1. Woontypologie
  2. Natuurtaal
  3. Waterhuishouding
  4. Mobiliteit
  5. Zichtassen