Fasering

Globaal gezien is de totale projectontwikkeling in te delen in een vijftal fases. Het natuurlijk reliëf en de afwatering bepalen deze fasering.

  • Startend vanaf het laagst gelegen gebied (Pietje Patersbeek) kan in 2 richtingen gestart worden met de ontwikkeling.
  • Gronden SOK (fase 5) kunnen onafhankelijk ontwikkeld worden.

Fasering

Woonaantallen per fase:

  • Fase 1: 108 Wooneenheden (108 grondgebonden)
  • Fase 2: 97 Wooneenheden (45 grondgebonden, 52 appartementen)
  • Fase 3: 120 Wooneenheden (120 grondgebonden)
  • Fase 4: 60 Wooneenheden (60 appartementen)
  • Fase 5: 46 Wooneenheden (46 grondgebonden)

Binnen elke fase zijn deelfases vastgelegd. Deze ruimtelijk verweven eenheden zijn aan te snijden als deelprojecten. Het uitgangspunt is dat binnen elke deelfase gekozen wordt voor één architectuur. Dit principe streeft naar een harmonieus geheel en laat een verantwoorde overgang tussen verschillende stijlen toe.