Natuurtaal

Rekening houdend met de natuurhistorische kwaliteiten van de omgeving, was het onmiddellijk duidelijk dat het groen de basis zou vormen voor de ontwikkeling van de buurt.

Volgende aspecten komen daarbij tot uiting:

Zicht- en natuurassen

zichtasDoor op weldoordachte plaatsen visuele relaties te leggen vanuit de bestaande en nieuwe woonomgeving naar het kwalitatieve, open landschap worden zichtassen gecreëerd die het glooiende landschap betrekken in de woonomgeving.
De agrarische as die vertrekt vanuit het heuvellandschap ten zuidoosten van Kortrijk richting Evolis, vormt een natuurlijke corridor.

Agrarisch parkgebied

agrarisch parkgebiedVanuit het agrarisch gebied ten zuidoosten van Kortrijk penetreert de agrarische natuuras de ontwikkeling. Om deze reden is er ook gekozen om het parkgebied haar agrarisch karakter te laten behouden. De hoeve wordt gerenoveerd en de omwalling errond wordt in haar oorspronkelijke staat hersteld. De meersen achter de hoeve zullen dienst doen als buffer- en infiltratiezone van regenwater. De volkstuintjes versterken het agrarisch karakter van het parkgebied.
Voor het groen en de beplantingen wordt gekozen voor inheemse bomen en planten omdat deze het best gedijen op onze gronden en in onze klimatologische omstandigheden. De ontwikkeling van ecosystemen wordt gestimuleerd via het toepassen van volkstuintjes en bloemenweiden en het opwaarderen van de bestaande meersen.
Enkele poelen mogen best droog vallen in het najaar zodat ze ideale verblijfplaatsen worden voor salamanders, kikkers, padden,…
Het inzaaien van streekeigen bloemen en inplanten van inheemse bolgewassen zal de aangelegde bloemenweiden versterken. Enkele soorten zijn het sneeuwklokje, zomerklokje, kievitseitje, narcis, boshyacint en bosanemoon.

Natuurlijke corridor

Op deze manier is de natuurlijke corridor die instaat voor de migratie van fauna en flora vanuit het agrarisch gebied, via Evolis naar het natuurgebied ‘De Gavers’ gevrijwaard.
Door op deze bewuste manier om te gaan met het groen wordt het op een duurzame en logische manier geïntegreerd in de nieuwe woonomgeving en betekent het een meerwaarde voor zowel de bewoners als de omgeving.

Hoeve

hoeveDit bestaand gebouw wordt terug opgewaardeerd en krijgt een nieuwe bestemming. Door de gebouwen te koppelen aan een groot terrein met boomgaard kan het diverse functies invullen, steeds met een sociale en recreatieve insteek. De oorspronkelijke grachtenomwalling rond de hoeve worden heraangelegd en accentueert daardoor terug de typische bebouwing uit het verleden.
De toegangsweg naar de hoeve wordt als een dreef ingericht en is uitsluitend bestemd voor de zwakke weggebruiker en als toegangsweg tot de hoeve. De dreef is een sterk ruimtelijk element dat het ontwerpgebied in twee delen snijdt zonder een breuk te accentueren.
De kapel aan de inkom blijft als relict uit het verleden en rechts langs de dreef geven erfwoningen een modern antwoord op de hoevetypologie.

Volkstuintjes

Deze tuintjes kunnen worden gebruikt als moestuin door de bewoners uit de omgeving.
volkstuintjesHet aanleggen van verharde oppervlaktes in deze zone dient strikt beperkt te blijven. Als haag is de meidoorn (Crataegus monogyna) aangewezen, als verwijzing naar de hagen rond de huispercelen bij de typische hoeves in de streek.
Om een homogeen beeld te verkrijgen worden de tuinelementen (gebouwen, hekwerken, verhardingen en hagen) door de inrichter en beheerder voorzien.